Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Łupki i gaz łupkowy

oddzialywaniagazulupkowego.pl

Publikacje


Macuda J., Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, Przegląd Geologiczny, 2010 str. 266 – 270
Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Środowiskowe aspekty poszukiwań i produkcji gazu ziemnego, Warszawa, 2011
Ministerstwo Środowiska, Biuro Prasowe, Przewodnik dla Inwestorów, Warszawa, 2011
Ministerstwo Środowiska, Biuro Prasowe, Gwarancje bezpieczeństwa środowiskowego poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego typu shale gas (tzw. gaz łupkowy), Materiał backgroundowy, Warszawa, 2011
Państwowy Instytut Geologiczny, Ocena zasobów wydobywanych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko-podlasko-lubelski), Warszawa, 2012
Parlament Europejski, Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, Bruksela, 2011
PKN ORLEN, Gaz łupkowy - podstawowe informacje, Warszawa, 2010
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Gaz łupkowy - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu, Warszawa, 2011
Poprawa P., System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach - północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy, Przegląd Geologiczny, str. 216-225, 2010
U.S. Department of Energy. Office of Fossil Energy. National Energy Technology Laboratory, Modern Shale Gas. Development in the United States: A Primer, 2009
Uberman R., Stręga A., Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż, Akademia Górniczo Hutnicza, str. 58-64, Górnictwo odkrywkowe, Kraków
Zalewska E., Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas, Przegląd Geologiczny, str. 213-215, vol. 58, nr 3, 2010
Albrycht et al., Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki
Gwiazdowicz M., Krzak J., Pyzder B., Sobolewski M., & Stachurska-Waga M., Perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce, Warszawa, 2011
Wydobycie gazu ziemnego z łupków, Chevron Polska Energy Resources, 2011
Szafran M. M., Sikora S., Niekonwencjonalne Źródła Energii w Polsce – szanse odkrycia i problemy poszukiwań, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2011
Final Report on inconventional gas in Europe, Philippe & Partners, 2011
J. Daniel Arthur, Brian Bohm and Mark Layne, Considerations for development of Marcellus shale gas, Worl Oil, July 2009
Herman Z., Pudło J.,Problemy likwidacji i rekonstrukcji odwiertów na złożach sczerpanych przedgórza Karpat, Uniwersytet Techniczny Ostrawa, 2005
Stefanowicz J.A., Warunki i procedury uzyskiwania koncesji na eksploatację węglowodorów w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego oraz dyrektywy 94/22 UE, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN, 2010
Wierciński A., Rutkowska - Subocz E., Prawne apsekty poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego i gazu zaciśniętego w Polsce
Sablik J., Róg L., Refleksyjność i energia powierzchniowa węgli kamiennych, 1995
Hadro J.,Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach, Pzegląd Geologiczny , vol. 58, nr 3, 2010
Matysik I., Słoczyński T., Niekonwencjonalne złoża gazu - shale gas, Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2010
Pawłowicz M., Gaz łupkowy - zanim pojawią się korzyści, Fundacja Forum Europa Przyszłość Energia
Sonik B., Projekt sprawozdania w sprawie wpływu działaności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 2012
Rutkowski M., Wyciskanie gazu, Polityka.pl Nauka 03.04.2012
Koziel A., Aktualny stan koncesji i użytkowań dla rozpoznania i udokumentowania zasobów niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce (tzw. gaz z łupków - "shale gas" i "tight gas"), Polityka Energetyczna, tom 13, zeszyt 2, 2010
Chmal T., Prieto L.A., Facts on Hydraulic Fracturing and its Safety Issues, White&Case, Warsaw 2011
Ferensztajn A., Handlarze prochami, Forbes 5/12
Sprawozdanie w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko (2011/2308 (INI)), Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Parlament Europejski 2012
Sprawozdanie w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych (2011/2309 (INI)), Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski 2012
Powrót
FNEZ SMDI
Copyright © 2018 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Gaz łupkowy i łupki: szczelinowanie, oddziaływania łupków
Projekt i wykonanie Talem Technologies Sp. z o.o.